Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Skandinavisk Motor Co. A/S (“Audi Danmark”) (‘‘vi’’ eller ‘‘os’’) behandler dine personoplysninger i forbindelse med mitAudi-tjenesten.

1 - Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Allé 355
2605 Brøndby
CVR.nr. 38153080 (“Audi Danmark”)
Danmark
Email: info@audi.dk

2 - Indledning

Det er vigtigt for Audi Danmark (”vi eller os”), at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig Audi Danmarks services igennem Audi Danmarks applikation (”Applikationen”), via Audi Danmarks hjemmeside eller via dit foretrukne værksteds hjemmeside (”Hjemmesiderne”).

”Du” er ejeren og/eller den person, der har den primære rådighed over bilen, hvori mitAudi enheden monteres. mitAudi enheden er den fysiske boks (OBD enhed), der opsamler og sender data fra bilen til Audi Danmark.

3 - Beskrivelse af behandling

3.1 - Oprettelse af bruger, og almindelig brug af app’en

Oprettelse af din bil, OBD-boksen og af dig som bruger i vores system, sådan at du kan bruge app’en, og vi kan kommunikere med dig om app’en.

Dette omfatter følgende formål:

 1. Oprettelse af bruger og indsamling af stamdata.
 2. Udsendelse af markedsføringsmateriale, herunder målretning af vores kommunikation med dig.
 3. Optimering af brugeroplevelse i app’en og på hjemmesider: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen i app’en og på hjemmesider - læs mere i vores cookie-politik.
 4. Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester - læs mere i vores cookie-politik.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer
  • Dit foretrukne værksted
  • Stamoplysninger om den tilmeldte bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer,
  • Tekniske data om den tilmeldte bil, herunder informationer om bilens udstyr og konfiguration
  • Oplysninger om OBD boksen
  • Data om brug af app (se cookie-politik).
 2. Følsomme oplysninger
  • Ingen
 3. Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Forhandlere/værksteder
 • Det Centrale Motorregister

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Vi deler personoplysningerne med:

 • Forhandlere/værkste-der
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Vi vil behandle personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en brugerprofil hos os.
 • Stamoplysninger og tekniske oplysninger om den tilmeldte bil gemmes så længe bilen supporteres af Audi Danmark tjenesten.
 • Hvis du fjerner en bil fra din brugerprofil, slettes data som beskrevet nedenfor. Dette skyldes, at f.eks. “mine ture” i en bil stadig kan være relevante for dig, selv om bilen er fjernet fra brugerprofilen.
 • Hvis du lukker din profil, så slettes alle oplysninger om dig indenfor 7 dage.

3.2 - Levering af Audi Danmark tjeneste

Når du er oprettet som bruger, og begynder at bruge tjenesten, behandles der personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af en tjeneste, som du har anmodet om.
 2. Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
 2. Følsomme personoplysninger
  • Ingen
 3. Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra bilen
 • Forhandlere/værksteder

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Vi deler personoplysningerne med:

 • Forhandlere/værksteder.
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Vi vil behandle personoplysningerne så længe det er nødvendigt til hver af de tjenester, som brugeren af app’en har valgt. Se skema over tjenester og datapunkter.

4 - Konsekvenser ved behandlingen

Med de beskrevne behandlingsaktiviteter kan du få detaljeret indsigt i, hvordan bilen bruges og hvordan bilen har det. Det er vigtigt at være klar over, at der ved nogen af de tilbudte tjenester er behov for at indsamle mange oplysninger fra bilen, og at man f.eks. ved at bruge funktionen “mine ture” opbygger et detaljeret billede af sin brug af bilen i form af historik af både tidspunkt samt sted for brug af bilen, men som afledt konsekvens af den detaljerede dataopsamling også hastighed og brændstofforbrug. Ligeledes kan mønstre i de tekniske data fra bilen, fx fejlkoder, potentielt afsløre særlige brugsmønstre af bilen fx tidspunkter for brug samt kørselsmønster med særlig kraftig belastning af bilen.

5 - Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: Israel

Overførslen sker på følgende retsgrundlag:

 • Israel: Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger
 • Øvrige lande uden for EU/EØS: Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af kontrakter/aftaler ved at kontakte os på info@audi.dk

6 - Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan du ikke oprettes som bruger af tjenesten.

7 - Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@audi.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8 - Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med log-on på Applikationen eller Hjemmesiderne.

Sidst opdateret: 8. maj 2018